Patrik Sjöberg är en av Sveriges mest aktiva och omtyckta föreläsare, värd för alla att lyssna till och lära av. Med anpassade föreläsningar riktar sig Patrik till såväl företag, team och ledningsgrupper som skolklasser, idrottsföreningar och ungdomsgrupper i utanförskap. Med livet och karriären som utgångspunkt ger han verktygen och lärdomarna som krävs för att hitta fokus, balans och drivkraft. Han gör det med både djup och humor. Föreläsningarna kan handla om personlig utveckling, motivation, mål, prestation, attityder, ledarskap och utanförskap. Ta del av en röst och en berättelse som inspirerar och berör, som förändrar och förbättrar. Patrik Sjöberg är en föreläsare som ger värde i alla sammanhang.

Boka Patrik