Alla barn har rätt till en trygg tillvaro. Inget barn ska bli utsatt och ingen människa ska traumatiseras. Det är den frågan som främst driver författaren, föreläsaren och förre idrottsstjärnan Patrik Sjöberg. Tillsammans med många andra kämpar Patrik dagligen för alla barns rätt till en trygg tillvaro, fri från de övergrepp som han själv fick genomlida som barn och lever med än i dag.

Tre barn ska bli noll
Årligen rapporteras det om sexuella övergrepp inom idrottsrörelsen. Ett av fem barn utsätts för sexuella övergrepp innan barnet fyller 18 år. Det kan vi motverka. Tre barn i varje skolklass blir förgripen på. Den siffran ska bli noll. I varje klass finns framtidens offer men också framtidens förövare. Därför är undervisning i integritet viktigt, redan i en tidig ålder.

“De utsatta och deras anhöriga har inte fått den hjälp som de behöver och har rätt till. Det måste förändras.”

Patrik Sjöberg är en av de drivande krafterna bakom Tre ska bli noll, en organisation som arbetar för barns rätt till en trygg tillvaro. Tillsammans med experter som kriminologer, barnpsykologer och personer som jobbar på de platser där barnen vistas skapar vi brottsförebyggande och utbildande lösningar.

Stockholms stadion april 2017; Patrik Sjöberg Höjdhopp. Olof Unogård Hammarby fotboll. Ida Marko-Varga Simning. Regi: Fredrik Egerstrand. DOP: Nicklas Karpaty.

Aldrig blunda för – aldrig tysta ner
Istället för att uppmärksamma och bekämpa övergreppen har idrottsrörelsen en historia av att tysta ner av rädsla för att skada ledaren, föreningen och idrotten. De utsatta och deras anhöriga har inte fått den hjälp som de behöver och har rätt till. Det måste förändras.

En livsviktig röst
Patrik arbetar med att vara en röst och en representant för alla de barn som går igenom eller har gått igenom det han själv blev utsatt för i barndomen och tidigare tonåren. Han vill belysa en problematik som är svår att upptäcka och hjälpa till att motarbeta sexuella övergrepp på barn och ungdomar - och han betonar det stora ansvar som ledare inom idrotten och skolan har. Vi behöver bli medvetna om hur utspritt problemet är och att det förekommer överallt. Vi behöver utbildning, kunskap och lagändringar. Vi behöver inte minst våga se och bemöta.

För alla barn och unga som dagligen idrottar måste det finnas någon som kan föra deras talan när de utsätts för kränkande behandling, mobbning, diskriminering eller sexuella övergrepp. Det gäller inte bara idrottsrörelsen utan vartenda barn i hela Sverige.